Aitäh Leader Eesti

  • 2019 Pasta tootmiseks ja ettevõtte tõhusamaks muutmiseks vajaliku seadmestiku soetamiseks toetus   21 904,15 €.
  • 2017 Gelateria loomiseks ja kohaliku jäätise valmistamiseks vajaliku seadmestiku soetamiseks toetus  20739 €.
  • 2016 Pitsarestorani jaoks vajalike seadmete soetamiseks toetus 5121 €.